مادر

مادر تو را کجای جهان جستجو کنم تا کِـی سَرِ نـمـاز تــو را آرزو کنم رفتـی بـگو چگونه دلِ بـیـقرار را با جایِ سَرد وُ خالیِ تو روبه رو کنم روزت دوباره آمده ، چون سالهای پیش دلتنگتم! چگونه به هـجـرِ تو خو کنم امروز…

نگاه منتظر

نه فانوسی کنار لحظه های تارمان مانده نه دیگر زلف تاکی ، بر سر دیوارمان مانده زِ عشق وعاشقی تنها ، نگاهی منتظر بر راه دلی محزون وُ ، حسرت بر تنِ سیگارمان مانده چنان غافل شدیم از حالِ هم، در روزهای سخت ببین شرمندگی…